Niepoprawna pisownia

za grać

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zagrać

Poprawna pisownia