Niepoprawna pisownia

za brudzeni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zabrudzeni

Poprawna pisownia