Niepoprawna pisownia

z tłumi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

stłumi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

stłómi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ztłumi

Niepoprawna pisownia