Technicznie rzecz biorąc formy są poprawne i mają identyczne znaczenie, jednak wymiennie można ich używać wyłącznie w mowie potocznej. W piśmie i bardziej formalnym użyciu języka rekomendujemy zastosowanie wersji „z Tarnobrzega„.

Poprawna pisownia

z Tarnobrzegu

Poprawna pisownia, forma dopuszczalna w mowie potocznej.


Poprawna pisownia

z Tarnobrzega

Poprawna pisownia, zalecana – wzorcowa forma podawana przez Słownik nazw geograficznych oraz Słownik nazw miejscowości i mieszkańców.