Niepoprawna pisownia

z rozumiałem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zrozumiałem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zrozómiałem

Niepoprawna pisownia