Niepoprawna pisownia

z pytałem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

spytałem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zpytałem

Niepoprawna pisownia