Poprawna pisownia

najbliższy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

naj bliższy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

najbliszszy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

najbliszy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

najblirzszy

Niepoprawna pisownia