Niepoprawna pisownia

dołustna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

doustna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do ustna

Niepoprawna pisownia