Niepoprawna pisownia

z prężenia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sprężenia

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

sprenżenia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

spręrzenia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

spręszenia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zprężenia

Niepoprawna pisownia