Niepoprawna pisownia

wytżymam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wytrzymam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wytszymam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wy trzymam

Niepoprawna pisownia