Niepoprawna pisownia

z kreśliłaś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

skreśliłaś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

skreźliłaś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zkreźliłaś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zkreśliłaś

Niepoprawna pisownia