Niepoprawna pisownia

z kazani

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

skazani

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zkazani

Niepoprawna pisownia