Niepoprawna pisownia

z kazaliście

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

skazaliście

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zkazaliście

Niepoprawna pisownia