Poprawna pisownia

zatrudnił

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zatródnił

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za trudnił

Niepoprawna pisownia