Poprawna pisownia

annały

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

anały

Niepoprawna pisownia