Niepoprawna pisownia

z fałszowali

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sfałszowali

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zfałszowali

Niepoprawna pisownia