Niepoprawna pisownia

pżeważający

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przeważający

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

przeważajoncy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przewarzający

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszeważający

Niepoprawna pisownia