Niepoprawna pisownia

z fałszował

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sfałszował

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zfałszował

Niepoprawna pisownia