Niepoprawna pisownia

z denerwójesz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zdenerwujesz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z denerwujesz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zdenerwójesz

Niepoprawna pisownia