Poprawna pisownia

trzecioklasiści

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

trzecio-klasiści

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tszecioklasiści

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tżecioklasiści

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

trzecio klasiści

Niepoprawna pisownia