Niepoprawna pisownia

z czytać

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sczytać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zczytać

Niepoprawna pisownia