Niepoprawna pisownia

choronrzy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chorąży

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

horąży

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

choronży

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chorąrzy

Niepoprawna pisownia