Niepoprawna pisownia

z ciąg

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ściąg

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ściong

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zciąg

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sciąg

Niepoprawna pisownia