Niepoprawna pisownia

do konamy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dokonamy

Poprawna pisownia