Niepoprawna pisownia

nie po dał

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie podał

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niepodał

Niepoprawna pisownia