Poprawna pisownia

wzruszenia

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wzrurzenia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zwruszenia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wzrużenia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w zruszenia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wzrószenia

Niepoprawna pisownia