Poprawna pisownia

wskórasz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wzkórasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w skurasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w skórasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wskurasz

Niepoprawna pisownia