Poprawny zapis zwrotu byłyby to pisownia łączna. Pisownia oddzielna to błąd językowy (bez znaczenia jaki jest kontekst zdania).

Niepoprawna pisownia

były by

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

byłyby

Poprawna pisownia