Niepoprawna pisownia

wżeć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wrzeć

Poprawna pisownia