Niepoprawna pisownia

wywarzona

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wyważona

Poprawna pisownia