Niepoprawna pisownia

wywarzeni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wyważeni

Poprawna pisownia