Niepoprawna pisownia

wytszyma

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wytrzyma

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wy trzyma

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wytżyma

Niepoprawna pisownia