Poprawna pisownia

wystarczyłoby

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wystarczyło by

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wyztarczyłoby

Niepoprawna pisownia