Niepoprawna pisownia

wysówa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wysuwa

Poprawna pisownia