Poprawna pisownia

wypruj

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wyprój

Niepoprawna pisownia