Niepoprawna pisownia

za szczepiony

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zaszczepiony

Poprawna pisownia