Poprawna pisownia

wynurzy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wynuży

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wynórzy

Niepoprawna pisownia