Niepoprawna pisownia

bez precedensowa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bezprecedensowa

Poprawna pisownia, znaczenie: będąca bez precedensu (wydarzenia poprzedzającego i usprawiedliwiającego dane podobne zdarzenie).