Niepoprawna pisownia

wykszyczeć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wykrzyczeć

Poprawna pisownia