Niepoprawna pisownia

wykompiecie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wykąpiecie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wy kąpiecie

Niepoprawna pisownia