Niepoprawna pisownia

głemboko

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

głęboko

Poprawna pisownia