Poprawna pisownia

wykąpiesz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wy kąpiesz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wykompiesz

Niepoprawna pisownia