Poprawna pisownia

wykąpie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wy kąpie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wykompie

Niepoprawna pisownia