Niepoprawna pisownia

poczebie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

potrzebie

Poprawna pisownia