Niepoprawna pisownia

powuz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

powóz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

powós

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

powus

Niepoprawna pisownia