Poprawna pisownia

wyglądali

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wyglondali

Niepoprawna pisownia