Poprawna pisownia

wydłużona

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wydłóżona

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wydłurzona

Niepoprawna pisownia