Niepoprawna pisownia

wydłóbie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wydłubie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wy dłubie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wydubie

Niepoprawna pisownia