Poprawna pisownia

wyczucia

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wyczócia

Niepoprawna pisownia