Poprawna pisownia

wyczekiwanie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wy czekiwanie

Niepoprawna pisownia